Nhà anh Mạnh

Diện tích: m2

Địa điểm:

Chủ đầu tư: a Mạnh

Thông tin dự án

Tên dự án : Diện tích xây dựng : m2
Chủ đầu tư : a Mạnh Số tầng :
Địa điểm : Mặt tiền : m
Loại kiến trúc : Công năng :
Tổng diện tích : m2 Năm xây dựng :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dự án Biệt thự liên quan

Đối tác