Vinhome Gadenia – Nhà a Hoàng

Diện tích: 80 m2

Địa điểm: Vinhome Gadenia

Chủ đầu tư: A Hoàng

Thông tin dự án

Tên dự án : Diện tích xây dựng : m2
Chủ đầu tư : A Hoàng Số tầng :
Địa điểm : Vinhome Gadenia Mặt tiền : m
Loại kiến trúc : Công năng :
Tổng diện tích : 80m2 Năm xây dựng :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dự án Dự án đã làm liên quan

Đối tác