The Terra 3201 – Nhà anh Phúc

Diện tích: 82 m2

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: A Phúc

Thông tin dự án

Tên dự án : Diện tích xây dựng : m2
Chủ đầu tư : A Phúc Số tầng :
Địa điểm : Hà Đông, Hà Nội Mặt tiền : m
Loại kiến trúc : Công năng :
Tổng diện tích : 82m2 Năm xây dựng :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dự án Dự án đã làm liên quan

Đối tác