An Khánh Villa

Địa điểm:  Km10 Đại Lộ Thăng Long do Sudico, Hà Nội

Thời gian: Năm 2020

Hải Dương Villa

Địa điểm:  Hải Dương

Thời gian: Năm 2020

Nhất Nam Y Viện

Địa điểm:  168 Nguyễn Khánh Toàn, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: Năm 2019

Trung Kính Apartment

Địa điểm: Trung Kính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: Năm 2020

Five Star Apartment

Địa điểm: Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: Năm 2018

Hateco Apartment

Địa điểm: Hateco, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: Năm 2017

Duplex E4 Vũ Phạm Hàm Apartment

Địa điểm: E4 Vũ Phạm Hàm, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: Năm 2017

Đây là một số Dự án TIÊU BIỂU của GREENANT | STUDIO ARCHITECT. Chúng tôi sẽ cập nhập thường xuyên để giới thiệu nhiều hơn tới các bạn!

TOP