tu-van-thiet-ke-sua-chua-nhaGiải pháp tư vấn thiết kế cải tạo nhà, sửa chữa nhà, thay đổi nội thất là một lựa chọn tương đối khả thi có thể dễ dàng chấp nhận cho chủ nhà.

Nhu cầu về không gian sinh hoạt cần được mở rộng khi số thành viên trong gia đình tăng lên (cưới hỏi, sinh con đẻ cái…). Tuy nhiên, để đập đi xây mới một căn nhà tồn tại nhiều khó khăn về kinh tế, khoảng thời gian xây nhà mọi người sẽ ở đâu?, hoặc đôi khi căn nhà có nhiều kỷ niệm gắn bó mà chủ nhân không hề muốn phá bỏ hoàn toàn…

Đọc thêm!