Một bức tranh vẽ mỹ thuật là yếu tố phụ trợ, thành phần nhỏ trong tổng thể trang trí không gian nội thất.Tuy nhiên nó lại là một vấn đề lớn nếu thiếu sẽ làm mất đi sự hoàn hảo của tổng thể thiết kế nội thất.

Đọc thêm!